ประเทศสมาชิก

10 ประเทศอาเซียน
1.

บรูไนดารุสซาลาม(Brunei Darussalam)

บรูไน หรือ เนการาบรูไนดารุสซาลาม เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชายฝั่งทางด้านเหนือจรดทะเลจีนใต้ พรมแดนทางบกที่เหลือจากนั้นถูกล้อมรอบด้วยรัฐซาราวัก มาเลเซียตะวันออก บรูไนเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเป็นสินค้าหลัก วิกิพีเดีย
เมืองหลวง: บันดาร์เสรีเบกาวัน
รหัสโทรศัพท์: 673
สุลต่าน: สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาเลาะห์
สกุลเงิน: ดอลลาร์บรูไน
ประชากร: 405,938 (พ.ศ. 2554) ธนาคารโลก
ภาษาราชการ: ภาษามาเลย์

 

2.

ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)

กัมพูชา ชื่ออย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประเทศตั้งอยู่ในส่วนใต้ของคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศไทย ทิศเหนือติดกับประเทศไทยและลาว … วิกิพีเดีย
เมืองหลวง: พนมเปญ
สกุลเงิน: เรียลกัมพูชา
กษัตริย์: พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี
ประชากร: 14.31 ล้าน (พ.ศ. 2554) ธนาคารโลก
ระบบการปกครอง: รัฐเดี่ยว, ระบบรัฐสภา, ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
ภาษาราชการ: ภาษาเขมร

 

3.

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)

อินโดนีเซีย หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ระหว่างคาบสมุทรอินโดจีนและทวีปออสเตรเลีย และระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียว, ประเทศปาปัวนิวกินีบนเกาะนิวกินี และ … วิกิพีเดีย
เมืองหลวง: จาการ์ตา
รหัสโทรศัพท์: 62
สกุลเงิน: รูเปียห์
ประชากร: 242.3 ล้าน (พ.ศ. 2554) ธนาคารโลก
ภาษาราชการ: ภาษาอินโดนีเซีย
ระบบการปกครอง: ระบบประธานาธิบดี, ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา

 

4.

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (The Lao People’s Democratic Republic of Lao PDR)

ลาว หรือชื่ออย่างเป็นทางการ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดต่อกับจีน ทางทิศเหนือ ติดต่อกับพม่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ … วิกิพีเดีย
เมืองหลวง: เวียงจันทน์
สกุลเงิน: กีบ
ประชากร: 6.288 ล้าน (พ.ศ. 2554) ธนาคารโลก
ประธานาธิบดี: จูมมะลี ไซยะสอน
เพลงชาติ: เพลงชาติลาว
ภาษาราชการ: ภาษาลาว

 

5.

ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

มาเลเซีย เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วนโดยมีทะเลจีนใต้กั้น ส่วนแรกคือ มาเลเซียตะวันตก อยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมลายูและคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดประเทศไทยทางรัฐกลันตัน เประ ปะลิส และเกดะห์ … วิกิพีเดีย
เมืองหลวง: กัวลาลัมเปอร์
รหัสโทรศัพท์: 60
สกุลเงิน: ริงกิต
ประชากร: 28.86 ล้าน (พ.ศ. 2554) ธนาคารโลก
นายกรัฐมนตรี: นาจิบ ราซะก์
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 287.9 พันล้าน USD (พ.ศ. 2554) ธนาคารโลก

 

6.

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)

ฟิลิปปินส์ หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะจำนวน 7,107 เกาะ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากเอเชียแผ่นดินใหญ่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 100 กม. วิกิพีเดีย
เมืองหลวง: มะนิลา
รหัสโทรศัพท์: 63
ประชากร: 94.85 ล้าน (พ.ศ. 2554) ธนาคารโลก
ประธานาธิบดี: เบนิกโน อากีโนที่ 3
ภาษาราชการ: ภาษาอังกฤษ, ภาษาฟิลิปีโน
ระบบการปกครอง: สาธารณรัฐ, ระบบประธานาธิบดี, ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา, รัฐเดี่ยว

 

7.

สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)

สิงคโปร์ หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ละติจูด 1°17’35” เหนือ ลองจิจูด 103°51’20” ตะวันออก ตั้งอยู่ทางใต้สุดของคาบสมุทรมาเลย์ ติดกับรัฐยะโฮร์ของประเทศมาเลเซีย … วิกิพีเดีย
รหัสโทรศัพท์: 65
สภาพอากาศ: 33°C ลม เหนือ ที่ความเร็ว 6 กม./ชม. ความชื้น 55%
เวลาท้องถิ่น: วันอาทิตย์, 17:18
สกุลเงิน: ดอลลาร์สิงคโปร์
ประชากร: 5.184 ล้าน (พ.ศ. 2554) ธนาคารโลก
ภาษาราชการ: ภาษาอังกฤษ, ภาษามาเลย์, ภาษาทมิฬ

 

8.

ประเทศไทย(Thailand)

ประเทศไทย หรือชื่อทางการว่า ราชอาณาจักรไทย เป็นรัฐชาติอันตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีนและมลายู ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนด้านตะวันออกติดประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ทิศใต้เป็นแดนต่อแดนประเทศมาเลเซียและอ่าวไทย …
เมืองหลวง: กรุงเทพมหานคร
รหัสโทรศัพท์: 66
สกุลเงิน: บาท
กษัตริย์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ภาษาราชการ: ภาษาไทย
ระบบการปกครอง: ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ, รัฐเดี่ยว, ระบบรัฐสภา

9.

ประเทศเวียดนาม(Vietnam)

ประเทศเวียดนาม มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก และอ่าวตังเกี๋ย …
เมืองหลวง: ฮานอย
รหัสโทรศัพท์: 84
สกุลเงิน: ด่ง
ประชากร: 87.84 ล้าน (พ.ศ. 2554) ธนาคารโลก
เพลงชาติ: มาร์ชทหารเวียดนาม
ภาษาราชการ: ภาษาเวียดนาม

10

ประเทศพม่า (Myanmar)

พม่า หรือ เมียนมา มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับอินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาว และไทย หนึ่งในสามของพรมแดนพม่าที่มีความยาว 1,930 … วิกิพีเดีย
เมืองหลวง: เนปยีดอ
สกุลเงิน: จ๊าด
ประธานาธิบดี: เต็ง เส่ง
ประชากร: 48.34 ล้าน (พ.ศ. 2554) ธนาคารโลก
ภาษาราชการ: ภาษาพม่า
ระบบการปกครอง: ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา, รัฐเดี่ยว, ระบบประธานาธิบดี
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s